სტატიები

მაისი, 2022წ

საქართველოს როლი საერთაშორისო პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტაში

გლობალურ პოლიტიკურ ველზე მოქმედი დიდი სახელმწიფო აქტორების უთანხმოება სულ უფრო და უფრო სცილდება ზღვარს. მესამე მსოფლიო ომი, რომელიც დღევანდელი ტექნოლოგიური განვითარების ფარგლებში დედამიწის მოსახლეობის უმეტესობის სრულ განადგურებას გამოიწვევს, დამოკლეს მახვილივით ჰკიდია ჰაერში და დიდი სახელმწიფოების მესვეურების ერთ არასწორ ნაბიჯს ელოდება, რომ ბირთვული ომი ჰიპოტეთურიდან რეალურ განზომილებაში გადმოიტანოს.

ასეთ სიტუაციაში ჩნდება შეკითხვა: არის კი ომის გამომწვევი მიზეზების თავიდან არიდება შესაძლებელი? როგორ უნდა მოხერხდეს ასეთი განსხვავებული პრინციპების და ღირებულებების მქონე სახელმწიფოების ურთიერთშეთანხმება და მათ შორის პარიტეტის დამყარება?

საქართველო უძველესი კულტურული და ისტორიული წარსულის მქონე ქვეყანაა. რა ოპტიმალური ფუნქცია აკისრია ქართველ ერის კაცობრიობის განვითარების საქმეში და შეუძლია თუ არა საქართველოს შეიტანოს თავისი წვლილი გლობალური საერთაშორისო პრობლემების მოგვარებაში?

ახალი პარადიგმა, რომელსაც კვანტური რელატივისტური ნოოლოგია ეყრდნობა, ზემოთ წამოჭრილი საკითხების ახლებურად დანახვას და გადაჭრას გვთავაზობს.

 

სრული სტატია იხილეთ ბმულზე.

გამოიწერეთ სიახლეები